Ispiši ovu stranicu

Provjerite imate li visok, srednji ili mali rizik za osteoporozu:

Provjerite da li imate visok, srednji ili mali rizik za osteoporozu:

1

Koliko imate godina ?

Ispod 60god.

 

0

   ZBROJ

 

60-69god.

 

1

 

70-79 god.

 

2

 

> 79 god.

 

3

 

2

Koliko ste dugo u menopauzi?

<  10 god.

 

0

 
 

   11-17.god.

 

1

 

> 18god.

 

2

 

3

Da li ste uzimali -hormonsko nadomjesno/liječenje(tablete flastere, gel)

DA
NE

 

0
1        

 

4

Da li ste nakon 45. godine doživjeli prijelom(osim u prometnoj nezgodi)

KUK

DA
NE

3
0

 
 

RUČNI ZGLOB

DA
NE

1
0

 

KRALJEŽNICA

DA
NE

2
0

 

RAME

DA
NE

2
0

 

DRUGDJE

DA
NE

1
0

 

5

Kolika je vaša tjelesna težina?

*Iznad 60kg
*57-60 kg
*Ispod57 kg

 

0
1
2

 

6

Da li ste ikada neprekidno liječeni kortikosteroidima dulje od godinu dana?                        

DA
NE

 

1
0

 

7

Imate li bolesti:Hipertireozu, kronične proljeve,crijevnu malapsorpciju(nepodnošenjenekih namirnica),hiperparatireoidizam,
Cushingova bolest i bubrežne kamence

DA

NE

 

1

0

 

Vaša  procjena  rizika za osteoporozu odgovara zbroju postignutih bodova

0-4 boda znači slabiji rizik  za osteoporozu
5-6 bodova znači povećani rizik za osteoporozu
> 6 bodova znači visoki rizik za osteoporozu


IZRAČUNAJTE  VAŠ RIZIK ZA PRIJELOME  U NAREDNIH 10 GODINA.

Uključite se na stranicu : www.frax.com