Savjeti liječnika

Pošaljite pitanje putem e-maila:
Vlasta.tripovic[a]gmail.com
(znak [a] zamijenite sa znakom @)

Informacije za turiste

turisti

Preuzmite dokument: tourist-info.pdf

Sport i rekreacija

Rehabilitacija sportašaPročitajte o učestalosti sportskih ozljeda i faktorima rizika za nastanak ozljeda u sportu i rekreaciji!

više...

Pridružite nam se u rekreativnom vježbanju!

Naš doprinos sportašima grada i Istre

Jelena VukovićU našoj ordinaciji su se rehabilitirali mnogi sportaši iz Istre i šire. Posebno smo ponosni što nesebično pomažemo u rehabilitaciji sportaša našega grada koji nisu u mogućnosti plaćati vrhunske programe rehabilitacije koji su im neophodni.

više...

REUMATOLOGIJA: Bolesnici i liječnici zajedno do cilja

Međunarodna koordinacijska skupina reumatologa i bolesnika pokrenula je  inicijativu za donošenje preporuka za pažljivi nadzor bolesnika sa reumatoidnim artritisom do ostvarenja željenog cilja:    treat to target - T2T).
Deset specifičnih preporuka za liječenje bolesnika s reumatoidnim  artritisom

 • Glavni cilj liječenja treba biti postizanje kliničke remisije.
 • Klinička remisija znači da nema značajnih znakova bolesti prouzrokovanih upalom.
 • Premda remisija treba biti cilj, u nekih bolesnika s uznapredovalimm i teškim oblikom RA to nije moguće pa se mora prihvatiti i niska aktivnost bolesti.
 • Dok se ne postigne željeni cilj liječenja, primjenu lijekova treba prilagođavati najmanje svaka 3 mjeseca.
 • Aktivnost bolesti treba redovito ocjenjivati i dokumentirati. U bolesnika s jakom ili umjerenom aktivnom bolešću to se mora činiti svaki mjesec. U bolesnika s dobro kontroliranom bolešću (remisija,niska aktivnost bolesti) kontrolni pregledi se obavljaju rjeđe, npr. svakih 3-6 mjeseci.
 • Ocjena aktivnosti bolesti uporabom složenih indeksa aktivnosti bolesti koji uključuju i procjenu zglobova nužna je u rutinskoj kliničkoj praksi radi ocjene postizanja cilja liječenja i donošenja odluke o liječenju.
 • U kliničkoj praksi treba uzeti u obzir već nastala oštećenja zglobova i deformacije te ograničenja pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti.
 • Cijelim tijekom bolesti i liječenja treba ustrajati na održavanju postavljenog cilja i ne dopustiti pogoršanje.
 • Na odabir odgovarajućeg načina procjene aktivnosti bolesti i cilja liječenja mogu utjecati i čimbenici povezani s bolesnikom, prisutnost drugih bolesti i opasnosti povezane sa sigurnošću primjene lijekova.
 • Bolesnika treba primjereno informirati o postavljenom cilju liječenja i planiranoj strategiji i naglasiti da je bolesnik dio tima u liječenju reumatoidnog artritisa.

NOVOST !

POSEBNE POGODNOSTI

 • Ako imate karton i pregled specijaliste fizijatra i trebate čekati dulje od 30 dana, kod nas možete odmah dobiti predloženu fizikalnu terapiju s optimalnim trajanjem svake od procedura prema našem cjeniku.
 • Ako ponovite fizikalnu terapiju u razdoblju unutar 6 mjeseci od zadnje fizikalne terapije ostvarujete popust od 30%.
 • Ako u jednom duljem vremenskom razdoblju dolazite na individualne vježbe s terapeutom ili dolazite na masažu svaki trinaesti tretman vam je besplatan.
 • Vaše račune možete plaćati svim vrstama kartica. Ako plaćate putem kartica PBZ i American Expressa možete plaćati do 6 rata bez kamata.

HRLP

U našoj ordinaciji je sjedište Hrvatske liga protiv reumatizma ogranak za  Istarsku županiju (HLPR). Udruga  je utemeljena  1998. godine i vodi je doktorica Vlasta Urban Tripović. Okuplja preko 3000 članove iz cijele Istarske županije. Svojim brojnim aktivnostima promovira bolje zdravlje i skrb  za reumatske bolesnike . Surađuje sa brojnim udrugama i institucijama što predstavlja  doprinos  naše  ordinacije široj zajednici. Sve aktivnosti u Ligi su volonterske, a za korisnik besplatne

Aktivnosti HRLP za 2013. godinu

Akcije Lige u 2012. godini

više...

KLUB REUMATIČARA

TESTIRAJTE SE!

Kako možemo sami  odrediti  intenzitet vježbanja ili  aktivnosti?

Provjerite da li imate visok, srednji ili mali rizik za osteoporozu!

Testirajte vaše mogućnosti

Testirajte se da li imate Parkinsonovu bolesti ili neki drugi ekstrepiramidalni poremećaj

Copyright 2012. - Ordinacija za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju Dr. Vlasta Urban Tripović