Testiranje na EN-TREEN aparatu

Ovim aparatom se mogu testirati mišići a ujedno služi i za primjenu izotoničkih vježbi tj. vježbi s otporom. Aparat mjeri izotoničku koncentričnu i ekscentričnu kontrakciju zadanim utezima. Koristi se za testiranje snage, učinka i  izdržljivost mišića u procesu provođenja vježbi:

  • prije i nakon individualne kineziterapije (posebno kod sportskih ozljeda)
  • za procjenu osposobljenosti nakon prometnih nezgoda
  • za invalidsku komisiju
  • prije i nakon grupne kineziterapije

Za svako testiranje dobijete i grafički prikaz s analizom testiranih grupa mišića. Na temelju stručne analize može se sačiniti individualni program vježbi koji ima za cilj otkloniti nesrazmjer u snazi pojedinih mišićnih grupa a time se može spriječiti bol, ponovljene povrede i poboljšanje funkcije.

NOVOST !

POSEBNE POGODNOSTI

  • Ako imate karton i pregled specijaliste fizijatra i trebate čekati dulje od 30 dana, kod nas možete odmah dobiti predloženu fizikalnu terapiju s optimalnim trajanjem svake od procedura prema našem cjeniku.
  • Ako ponovite fizikalnu terapiju u razdoblju unutar 6 mjeseci od zadnje fizikalne terapije ostvarujete popust od 30%.
  • Ako u jednom duljem vremenskom razdoblju dolazite na individualne vježbe s terapeutom ili dolazite na masažu svaki trinaesti tretman vam je besplatan.
  • Vaše račune možete plaćati svim vrstama kartica. Ako plaćate putem kartica PBZ i American Expressa možete plaćati do 6 rata bez kamata.

HRLP

U našoj ordinaciji je sjedište Hrvatske liga protiv reumatizma ogranak za  Istarsku županiju (HLPR). Udruga  je utemeljena  1998. godine i vodi je doktorica Vlasta Urban Tripović. Okuplja preko 3000 članove iz cijele Istarske županije. Svojim brojnim aktivnostima promovira bolje zdravlje i skrb  za reumatske bolesnike . Surađuje sa brojnim udrugama i institucijama što predstavlja  doprinos  naše  ordinacije široj zajednici. Sve aktivnosti u Ligi su volonterske, a za korisnik besplatne

Aktivnosti HRLP za 2013. godinu

Akcije Lige u 2012. godini

više...

KLUB REUMATIČARA

TESTIRAJTE SE!

Copyright 2012. - Ordinacija za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju Dr. Vlasta Urban Tripović