Testiranje na EN-TREEN aparatu

Ovim aparatom se mogu testirati mišići a ujedno služi i za primjenu izotoničkih vježbi tj. vježbi s otporom. Aparat mjeri izotoničku koncentričnu i ekscentričnu kontrakciju zadanim utezima. Koristi se za testiranje snage, učinka i  izdržljivost mišića u procesu provođenja vježbi:

  • prije i nakon individualne kineziterapije (posebno kod sportskih ozljeda)
  • za procjenu osposobljenosti nakon prometnih nezgoda
  • za invalidsku komisiju
  • prije i nakon grupne kineziterapije

Za svako testiranje dobijete i grafički prikaz s analizom testiranih grupa mišića. Na temelju stručne analize može se sačiniti individualni program vježbi koji ima za cilj otkloniti nesrazmjer u snazi pojedinih mišićnih grupa a time se može spriječiti bol, ponovljene povrede i poboljšanje funkcije.

NOVOST !

POSEBNE POGODNOSTI

  • Ako imate karton i pregled specijaliste fizijatra i trebate čekati dulje od 30 dana, kod nas možete odmah dobiti predloženu fizikalnu terapiju s optimalnim trajanjem svake od procedura prema našem cjeniku.
  • Ako ponovite fizikalnu terapiju u razdoblju unutar 6 mjeseci od zadnje fizikalne terapije ostvarujete popust od 30%.
  • Ako u jednom duljem vremenskom razdoblju dolazite na individualne vježbe s terapeutom ili dolazite na masažu svaki trinaesti tretman vam je besplatan.
  • Vaše račune možete plaćati svim vrstama kartica. Ako plaćate putem kartica PBZ i American Expressa možete plaćati do 6 rata bez kamata.

HRLP

U našoj ordinaciji je sjedište Hrvatske liga protiv reumatizma ogranak za  Istarsku županiju (HLPR). Udruga  je utemeljena  1998. godine i vodi je doktorica Vlasta Urban Tripović. Okuplja preko 3000 članove iz cijele Istarske županije. Svojim brojnim aktivnostima promovira bolje zdravlje i skrb  za reumatske bolesnike . Surađuje sa brojnim udrugama i institucijama što predstavlja  doprinos  naše  ordinacije široj zajednici. Sve aktivnosti u Ligi su volonterske, a za korisnik besplatne

Aktivnosti HRLP za 2013. godinu

Akcije Lige u 2012. godini

više...

KLUB REUMATIČARA

TESTIRAJTE SE!

Kako možemo sami  odrediti  intenzitet vježbanja ili  aktivnosti?

Provjerite da li imate visok, srednji ili mali rizik za osteoporozu!

Testirajte vaše mogućnosti

Testirajte se da li imate Parkinsonovu bolesti ili neki drugi ekstrepiramidalni poremećaj

Copyright 2012. - Ordinacija za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju Dr. Vlasta Urban Tripović