TESTIRAJTE VAŠE MOGUĆNOSTI

KAKO MOŽEMO SAMI  ODREDITI  INTENZITET VJEŽBANJA ILI  AKTIVNOSTI?

Prema tradicionalnim stavovima u  kineziologiji preporuča se vježbati intenzitetom između 60% i 80% individualne rezerve pulsa srca što odgovara  60%-85% individualnog maksimalnog primitka  kisika za poboljšanje aerobičke izdržljivosti.

Rezerva pulsa srca jednaka je razlici između individualne maksimalne frekvencije srca i frekvencije srca u mirovanju. Maksimalnu frekvenciju srca možemo odrediti testiranjem, ili se procjenjuje prema dobi budući se ona smanjuje sa dobi bolesnika.

Maksimalna frekvencija srca = 220 minus dob bolesnika

Ako bolesniku koji ima 65 godina preporučimo kondicione aerobičke aktivnosti do 60% maksimalne frekvencije pulsa, izračun je slijedeći:
Maksimalna frekvencija pulsa  220-65=155, a 60% te vrijednosti je 93 otkucaja kojeg maksimalno trebamo postići  kada hodamo ili vozimo bicikl . Taj postotak možemo povećavati kako  postajemo kondiciono  spremniji.
Puls ili bilo ćemo lako izmjeriti u predjelu ručnog zgloba pipanjema, a potrebno ga je povremeno kontrolirati i za vrijeme aktivnosti .

Tablica  izračunatih vrijednosti dozvoljenih maksimalnih otkucaja srca (60% i 85%) za pojedinu

Godine

                   Maksimalni otkucaiji srca

 

  60%

85%

30

114

                  161

40

108

                  153

50

 102

                  144

60

96

                  136

70

90

                  127

80

84

                  119

Upozorenje - metodu određivanja maksimalnog rada srca ne smijemo koristiti:

  • ako se koriste lijekovi koji mijenjaju frekvenciju srca
  • ako imamo pace maker
  • ako imamo fibrilaciju atrija

U tim slučajevima se treba posavjetovati s kardiologom.

PROVJERITE DA LI IMATE VISOK, SREDNJI ILI MALI RIZIK ZA OSTEOPOROZU:

1

Koliko imate godina ?

Ispod 60god.

 

0

   ZBROJ

 

60-69god.

 

1

 

70-79 god.

 

2

 

> 79 god.

 

3

 

2

Koliko ste dugo u menopauzi?

<  10 god.

 

0

 
 

   11-17.god.

 

1

 

> 18god.

 

2

 

3

Da li ste uzimali -hormonsko nadomjesno/liječenje(tablete flastere, gel)

DA
NE

 

0
1        

 

4

Da li ste nakon 45. godine doživjeli prijelom(osim u prometnoj nezgodi)

KUK

DA
NE

3
0

 
 

RUČNI ZGLOB

DA
NE

1
0

 

KRALJEŽNICA

DA
NE

2
0

 

RAME

DA
NE

2
0

 

DRUGDJE

DA
NE

1
0

 

5

Kolika je vaša tjelesna težina?

*Iznad 60kg
*57-60 kg
*Ispod57 kg

 

0
1
2

 

6

Da li ste ikada neprekidno liječeni kortikosteroidima dulje od godinu dana?                        

DA
NE

 

1
0

 

7

Imate li bolesti:Hipertireozu, kronične proljeve,crijevnu malapsorpciju(nepodnošenjenekih namirnica),hiperparatireoidizam,
Cushingova bolest i bubrežne kamence

DA

NE

 

1

0

 

Vaša  procjena  rizika za osteoporozu odgovara zbroju postignutih bodova

0-4 boda znači slabiji rizik  za osteoporozu
5-6 bodova znači povećani rizik za osteoporozu
> 6 bodova znači visoki rizik za osteoporozu


IZRAČUNAJTE  VAŠ RIZIK ZA PRIJELOME  U NAREDNIH 10 GODINA.

Uključite se na stranicu : www.frax.com

NOVOST !

POSEBNE POGODNOSTI

  • Ako imate karton i pregled specijaliste fizijatra i trebate čekati dulje od 30 dana, kod nas možete odmah dobiti predloženu fizikalnu terapiju s optimalnim trajanjem svake od procedura prema našem cjeniku.
  • Ako ponovite fizikalnu terapiju u razdoblju unutar 6 mjeseci od zadnje fizikalne terapije ostvarujete popust od 30%.
  • Ako u jednom duljem vremenskom razdoblju dolazite na individualne vježbe s terapeutom ili dolazite na masažu svaki trinaesti tretman vam je besplatan.
  • Vaše račune možete plaćati svim vrstama kartica. Ako plaćate putem kartica PBZ i American Expressa možete plaćati do 6 rata bez kamata.

HRLP

U našoj ordinaciji je sjedište Hrvatske liga protiv reumatizma ogranak za  Istarsku županiju (HLPR). Udruga  je utemeljena  1998. godine i vodi je doktorica Vlasta Urban Tripović. Okuplja preko 3000 članove iz cijele Istarske županije. Svojim brojnim aktivnostima promovira bolje zdravlje i skrb  za reumatske bolesnike . Surađuje sa brojnim udrugama i institucijama što predstavlja  doprinos  naše  ordinacije široj zajednici. Sve aktivnosti u Ligi su volonterske, a za korisnik besplatne

Aktivnosti HRLP za 2013. godinu

Akcije Lige u 2012. godini

više...

KLUB REUMATIČARA

TESTIRAJTE SE!

Kako možemo sami  odrediti  intenzitet vježbanja ili  aktivnosti?

Provjerite da li imate visok, srednji ili mali rizik za osteoporozu!

Testirajte vaše mogućnosti

Testirajte se da li imate Parkinsonovu bolesti ili neki drugi ekstrepiramidalni poremećaj

Copyright 2012. - Ordinacija za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju Dr. Vlasta Urban Tripović