Savjeti liječnika

Pošaljite pitanje putem e-maila:
Vlasta.tripovic[a]gmail.com
(znak [a] zamijenite sa znakom @)

Informacije za turiste

turisti

Preuzmite dokument: tourist-info.pdf

Sport i rekreacija

Rehabilitacija sportašaPročitajte o učestalosti sportskih ozljeda i faktorima rizika za nastanak ozljeda u sportu i rekreaciji!

više...

Pridružite nam se u rekreativnom vježbanju!

Naš doprinos sportašima grada i Istre

Jelena VukovićU našoj ordinaciji su se rehabilitirali mnogi sportaši iz Istre i šire. Posebno smo ponosni što nesebično pomažemo u rehabilitaciji sportaša našega grada koji nisu u mogućnosti plaćati vrhunske programe rehabilitacije koji su im neophodni.

više...

Novosti

Izaberite program grupnih vježbi koji vam najviše odgovara

1. Grupa medicinske gimnastike za mlađu i stariju životnu dob

Za mlađu životnu dob:
Ponedjeljak / srijeda / petak ak 18:30-19:30
Ponedjeljak / srijeda / petak ak 19:30-20:30
Utorak / četvrtak  18:30-19:30
Utorak / četvrtak  19:30-20:30

Za stariju životnu dob:
Ponedjeljak / četvrtak  15:00-16:00
Utorak / petak  15:00-16:00

2. Grupne vježbe za bolesnika s Parkinsonovom bolesti

Ponedjeljak / petak  8:30-9:15

3. Grupne vježbe za djecu sa skoliozom i drugim posturalnim deformitetima

Ponedjeljak / četvrtak  17:15-18:00
Utorak / petak  17:15-18:00

4. Grupne vježbe za bolesnike s Multiplom sklerozom

Ponedjeljak / petak 9:30-10:15

5. Grupne vježbe za poboljšanje ravnoteže i stabilnosti

Utorak / četvrtak 9:30-10:15

Sve informacije možete dobiti na telefonima 052 223 863 i 091 3210 955,
svakoga radnoga dana od 8:00 do 21:00

Pročitajte više o medicinskoj gimnastici za mlađu i stariju dobnu skupinu, gimnastici za bolesnike s Parkinsonovom bolesti, vježbama za osobe s poteškpćama u održavanju stabilnosti i balansa tijela, te vježbama za skoliozu kod djece....

Hrvatska liga protiv reumatizma  Istarske županije  27. ožujka  organizirala je  u Dječjem vrtiću  Centar  radionicu Zdrave kosti. Kroz igru, vježbe i priču djecu se uči o  zdravom načinu prehrane i  važnosti   igranja  i bavljenja sportom na zraku za dobre i zdrave kosti. U razgovoru sa doktoricom djeca upoznaju dijelove  plastičnog kostura i ponavljaju naučeno. Na kraju se u svim grupama  bojankama  dočarava ista priča.

Radionicu   je organizirala Liga u okviru projekta „Prevencija rano otkrivanje i liječenje osteoporoze“ koji  podupire grad Pula i Dječji vrtići Pula. Ovom radionicom se Liga pridružuje brojnim manifestacijama koje grad Pula organizira povodom Svjetskog dana zdravlja kada se diljem svijeta organizirano  promovira zdravlje, zdrav način življenja i prevencija od bolesti.  

Od 16.do 22 . ožujka se obilježava Tjedan mozga tijekom kojeg se organiziralo niz stručnih predavanja o funkciji ljudskog mozga i očuvanju njegova zdravlja. Ovogodišnje teme su uloga i položaj neuroznanosti u društvu,utjecaj mozga na ljudsku komunikaciju i moždani udar. Naša ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koja ima tim za rehabilitaciju neuroloških bolesnika, se svake godine pridružuje ovim aktivnostima. Ove godine je tema posvećena novinama u rehabilitaciji nakon moždanog udara. Predavanje je održala doktorica Vlasta Urban Tripović, specijalistica za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu  u prostorijama Udruge za multiplu skelrozu, Keršovanijeva 35 19. ožujka 2015. godine.

Pročitajte više o moždanom udaru

Hrvatska liga protiv reumatizma  ogranak za Istarsku županije se predstavlja građanima i široj javnosti akcijom koja se organizira  u subotu 7. lipnja u sjedištu Lige od 09 do 11 sati.

Otvoreno savjetovalište za reumatske bolesnike  koje će voditi  specijalistica reumatolog, Vlasta Urban Tripović možete posjetiti  i pitate o svemu  vezanom za vaše reumatske  tegobe  i bolesti.

Edukacije vježbi za bolnu kralježnicu  vodit će viši fizioterapeuti. Posjetioci će  dobiti i pisane materijale u vidu priručnika i edukacijskih listića.

Ovu akciju Liga  provodi u suradnji s Uredom za udruge pri Vladi RH i u suradnji s regionalnim centrima podrške razvoju civilnog društva.

 

Diljem svijeta se 29. svibnja  obilježava Svjetski dan multiple skleroze. To je prilika  da se potakne svijest o bolesti od koje svi možemo oboljeti, i prilika  da osnažimo bolesnike kako bi  govorili  o svojim poteškoćama i potrebama apelirajući  na sve one koje tim bolesnicima mogu pomoći.

Od ove bolesti u svijetu boluje preko 2 milijuna ljudi  zbog čega postaje  globalni problem posebice zbog činjenice da  se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi između 20. i 50. godine života.

Ove godine  se naša ordinacija u suradnji s Udrugom za multiplu sklerozu  iz Pule pridružuje  obilježavanju   ovog dana  promocijom  vježbi za savladavanje  poteškoća u održavanju  ravnoteže tijela  u pokretu i stajanju. U četvrtak, 29. svibnja od 9-10 sati  u Ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju   dr. Vlaste Urban Tripović na Vidikovcu, Heningerova 2, organiziramo besplatnu edukaciju vježbi  koje možete  raditi  kod kuće.

Multipla  skleroza je autoimuna bolest  koja pogađa središnji živčani sustav i često dovodi do slabosti u rukama i nogama, ukočenosti, drhtanja i otežanog održavanja ravnoteže tijela zbog čega i jednostavni  zadaci u aktivnostima dnevnog života predstavljaju izazov. Održavanje ravnoteže i uspravni položaj tijela  su automatske radnje  u koje su uključeni mišići i mozak. Kod ovih poremećaja svaku od tih aktivnosti treba promišljati i nanovo učiti što je i cilj ovih edukacija.

Vježbanjem kod kuće možete pomoći  snažnosti i stabilnosti mišića. Sigurnost  kod ovih vježbi   može biti problem te ih uvijek morate raditi  pod nadzorom člana obitelji  ili se možete koristiti  okolnim predmetima u kući.
Isto tako možete razmisliti  i o vježbama u grupi ili s educiranim fizioterapeutom , ali je nužno  svakodnevno vježbanje, koje mora biti dozirano, bez  većih napora  i prilagođenu stupnju  oštećenja.
Na našoj  edukacijskoj  radionici  možete koristit iskustvo terapeuta  koji radi s neurološkim bolesnicima, savladati  program koji možete raditi  svakodnevno u kući i uz pomoć naših uputa u pisanom obliku. 

Kontakt  telefon  052 210 955  od 8 do 20 sati

 

9.-11. svibnja 2014.

PETREČANE- ZADAR , Nefrološko-reumatološki vikend

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju i Hrvatsko reumatološko  društvo  Hrvatskog liječničkog zbora  organizira zajednički simpozij  pod nazivnom Nefrološko-reumatološki vikend. Multidisciplinarni  pristup liječenju  mnogih bolesti  je od presudne važnosti. Napretku reumatologije  pomažu i duge struke  među kojima je nefrologija  na važnomu mjestu. Stoga je upravo suradnja  stručnjaka  ove dvije struke  vrlo važna u razmjeni iskustava. Zbog svega navedenog, naša su dva stručna društva pokrenula  inicijativu  za zajedničkim simpozijem. U prvom dijelu simpozija  nefrolozi i reumatolozi  obradit će neka  važna poglavlja  iz područja dijagnostike  i liječenja glomerulskih bolesti, vaskulitisa, lupusnog nefritisa te raspraviti o mogućnostima liječenja  navedenih stanja  te mogućnostima za transplantaciju bubrega  u bolesnika  s tim bolestima. U drugom dijelu  simpozija  reumatolozi će na svojoj  tradicionalanoj Reumatološkoj akademiji  obraditi novine  u primjeni biološke terapije  i njenim komplikacijama u liječenju reumatoloških bolesnika.
Od strane naše ordinacije  na skupu će prisustvovati Vlasta Urban Tripović.

5. - 30. svibnja 2014

Buzet: Mjesec dana  mjerenja mineralne gustoće  u Domu zdravlja Buzet.

Aktivnosti  provodi  Hrvatska liga protiv reumatizma  u okviru projekta "Prevencija, rano otkrivanje i liječenje osteoporoze".
Mjerenje se obavlja  u Specijalističkoj fizijatrijskoj ordinaciji  Doma zdravlja Buzet svakoga radnoga dana od 15-18 sati. Upisi na telefon 0992613308  do 07 do 14 sati. Nalaze će ispitanici  dobiti kod svojeg liječnika s preporukom specijalistice Vlaste Urban Tripović o daljem liječenju i dijagnostici.

Tijekom akcije , za sve bolesnike je  omogućen i besplatni pregled u Ordinaciji za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu  i reumatologiju u sjedištu Lige u Puli, Heningerova 2, s prethodnim upisom na broj telefona 210 955. Pregledi se obavljaju srijedom od 8 do 10 sati  gdje će obrađeni bolesnici dobiti konačni prijedlog o liječenju, upute o vježbama , ishrani i preporučenim kontrolama. Ovim novinama u projektu  nastojimo omogućiti brzu dijagnostiku i liječenje osteoporoze,  a time želimo  smanjiti broj osteoporotičnih prijeloma i njihove posljedice. 

osteoporoaz 1

Siječanj i veljača 2014. godine

Tiskana dva priručnika za bolesnike Diskus hernija kralježnice i  Fibromijalgija. Priručnike možete preuzeti na stranici Reumatologija.

13. ožujka 2014.

Obilježen Tjedan mozga

U radio emisiji Stetoskop  Radio Pule sudjelovali su doktorica Radolović Prenc, neurolog i Vlasta Urban Tripović, reumatolog, a tema je bila mozak i bol.

Od 1977. godine se obilježava Svjetski dan Parkinsonove bolesti, 11. travnja, na dan rođenja liječnika Jamesa Parkinsona  koji je prvi opisao bolest te je po njemu i nazvana. Više od 30  organizacija i udruga diljem svijeta se toga dana ujedinjuju u aktivnostima s ciljem podizanja svijesti o bolesti i  poticanja inicijativa  za dalja istraživanja  uzroka i liječenja ove bolesti. Događaj je sponzoriran od Svjetske zdravstvene organizacija ali i od mnogih poznatih ličenosti u povijesti i sadašnjosti kao što su bili papa Ivan Pavo II, Muhammad Ali  i drugi.
Ove godine se organizira šira akcija  pod nazivom  "Svatko može dobiti Parkinsonovu bolest" s ciljem boljeg shvaćanja i prihvaćanja ove bolesti koja može pogoditi svakog od nas, a posljedice osjeća cijela obitelj, prijatelji i šira zajednica.

I naša ordinacija se na simboličan način, pridružuje ovim aktivnostima. U ordinaciji  za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,  Heningerova 2  na Vidikovcu u  Puli, u petak, 11. travnja organizirane su besplatne vježbe za edukciju bolesnika s Parkinsonovom bolesti i sličnim stanjima, kao što su krutost mišića, drhtanje i otežano kretanje. Vježbe su pokazivali educirani viši fizioterapeuti, a svaki sudionik dobio je i pismeni naputak o vježbama  za kod kuće. U istom terminu otvoreno je i savjetovalište kojeg vodi doktorica Vlasta Urban Tripović, specijalistica rehabilitacijske medicine, gdje bolesnici mogu dobiti informaciju o ovoj bolesti, a posebice o fizikalnim procedurama koje se primjenjuju i načinu na koji djeluju. Iskustvo kojeg imamo s grupnim vježbama  za bolesnike s Parkinsonovom bolesti pokazuje da  su specifične vježbe ključne u  procesu osposobljavanja  bolesnika kako bi što dulje ostali aktivni. Ta naša iskustva želimo podijeliti s bolesnicima i članovima njihovih obitelji.

Hrvatska liga protiv reumatizma ogranak za Istarsku županiju povodom Svjetskog dana kralježnice, u subotu,12.10. organizira cjelodnevna događanja u sjedištu Lige u Puli, Heiningerova 2.
Program se organizira od 10 do 17 sati i obuhvaća:

 • edukaciju o vježbama za kralježnicu za žene i muškarce, mlađe i starije dobne skupine
 • savjetovalište specijalistice fizijatra reumatologa doktorice Vlaste Urban Tripović
 • zabavne igre
 • masaže

Dođite s nalazima, pitajte o svojim tegobama s kralježnicom, naučite vježbe, igrajte s nama pitalica i odgovore, uspravite vaše tijelo s programom vježbi od samo 3 minute.
Informacije i obavezni upisi na telefon 091 761 02 92.

U održavanju stabilnosti i balansa tijela u aktivnostima kao što su ustajanje, hodanje, okreti sudjeluju mnogi sustavi našeg tijela koji starenjem gube svoje funkcije. Na sreću, neke od njih možemo potaknuti na ponovno učenje i poboljšati njihove funkcije.

Ako imate poteškoće sa stabilnosti i održavanju balansa tijela dođite na program edukacije za žene i muškarce koji traje 10 dana.
Program uključuje

 1. Svakodnevno vježbanje, u manjim grupama, pod vodstvom fizioterapeuta 45 minuta / 10 puta (utorkom i četvrtkom od 9:30 do 10:15 sati).
 2. Edukacija vježbi za kod kuće
 3. Testiranje na početku i na kraju programa od 10 dana.
 4. Cijena 200,00 kuna za 10 dana.

Za upis i informacije javite se na naš telefon: +385 (0)52 210 955.

Program obuhvaća

 1. Besplatni pregled specijalistice fizijatra i određivanje vrste skolioze.
 2. Dvaput tjedno vježbe od 10  do 11 sati.
 3. Mjesec dana 200,00 kuna

Vježbe će se obavljati u manjim grupama do 7 sudionika zbog individualnog pristupa vježbama.
Za sve informacije možete se javiti od 8 do 21 sat na telefon 210 955 ili na mobitel 091 22 10 955.

Za sve, mlade i starije, muškarce i žene, vježbe su potrebne, a za bolesnike sa Parkinsonovom bolesti i sličnim stanjima one su neophodne.

Ako imate tremor u rukama, krutost mišića, usporenost u aktivnostima i nestabilnost pri hodu uz učestalo padanje neophodne su vam vježbe. Naš program vježbi u manjim grupama, za žene i muškarce, se temelji na znanstvenim postavkama sa ciljem poboljšanja pokretljivost i brzine reagiranja, poboljšanja stabilnosti i smanjenja rizika od pada, poboljšanja snažnosti i spretnosti kao i smanjenja bolnosti i ukočenosti mišića.

Program uključuje:

 1. Besplatni prvi pregled specijaliste fizijatra.
 2. Dvaput tjedno vježbe 45 minuta
  (utorkom i četvrtkom od 10.30 do 11.30 sati).
 3. Edukacija vježbi za kod kuće.
 4. Cijena 200,00 kuna mjesečno.

Za informacije javite se na naš telefon: +385 (0)52 210 955.

Pročitajte više o Parkinsonovoj bolesti i metodama rehabilitacije.

SAZNAJTE KAKO  SE  OPORAVITI  NAKON  CEREBROVASKULARNOG INSULTA, TE O POSEBNIM VJEŽBAMA PREMA BOBATH KONCEPTU U REHABILITACIJI  OŠTEĆENJA MOZGA

Bobath  je fizioterapijski koncept vježbi baziran na  spoznaji da središnji živčani sustav unatoč oštećenju  može ponovo učiti. Ostala područja mozga mogu preuzeti funkciju oštećenih dijelova mozga. Ta sposobnost novog organiziranja  nazvana je „plastičnost „ mozga i ona je ovisna o korištenju i poticajima, a rezultat je zajedničkog rada između čovjeka i okoline. Za učenje je potrebna motivacija i svjesnost (koncentracija) kao i prethodni modeli učenja.

Nazvan je po bračnom paru Berti (fiziteraputkinja) i Karelu Bobathu( neurolog)  i vodeća je metoda u  rehabilitaciji bolesnika sa oštećenjem mozga djece i odraslih.

Stranica 5 od 5

POKLON BON

Novost u našoj ponudi su poklon bonovi!  Za više informacija javite se u ordinaciju na telefon +385  (0)52 210 955.

OBAVIJEST

SVI DJELATNICI NAŠE ORDINACIJE / MEDICINSKO I NEMEDICINSKO OSOBLJE / IMAJU COVID POTVRDE.
Činimo sve kako bi naši bolesnici  bili sigurni.
Pridružite se i vi milijunima ljudi koji su cijepljeni i tako zaštite sebe, svoje najbliže i zajednicu.

NOVOST !

POSEBNE POGODNOSTI

 • Ako imate karton i pregled specijaliste fizijatra i trebate čekati dulje od 30 dana, kod nas možete odmah dobiti predloženu fizikalnu terapiju s optimalnim trajanjem svake od procedura prema našem cjeniku.
 • Ako ponovite fizikalnu terapiju u razdoblju unutar 6 mjeseci od zadnje fizikalne terapije ostvarujete popust od 30%.
 • Ako u jednom duljem vremenskom razdoblju dolazite na individualne vježbe s terapeutom ili dolazite na masažu svaki trinaesti tretman vam je besplatan.
 • Vaše račune možete plaćati svim vrstama kartica. Ako plaćate putem kartica PBZ i American Expressa možete plaćati do 6 rata bez kamata.

HRLP

U našoj ordinaciji je sjedište Hrvatske liga protiv reumatizma ogranak za  Istarsku županiju (HLPR). Udruga  je utemeljena  1998. godine i vodi je doktorica Vlasta Urban Tripović. Okuplja preko 3000 članove iz cijele Istarske županije. Svojim brojnim aktivnostima promovira bolje zdravlje i skrb  za reumatske bolesnike . Surađuje sa brojnim udrugama i institucijama što predstavlja  doprinos  naše  ordinacije široj zajednici. Sve aktivnosti u Ligi su volonterske, a za korisnik besplatne

Plan i program rada Skupštine HRLP za Istarsku županiju (pptx)

Skupština HRLP za Istarsku županiju, 2018. godine (pptx)

više...

KLUB REUMATIČARA

TESTIRAJTE SE!

OSIGURANJA

Osiguravateljske kuće koje pružaju usluge  izvanstandardnog zdravstvenog  osiguranja:

Croatia osiguranje logoGrawe osiguranje logoUniqa osiguranje logoTriglav osiguranje logoWiener osiguranje logo

Copyright 2012. - Ordinacija za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju Dr. Vlasta Urban Tripović