Savjeti liječnika

Pošaljite pitanje putem e-maila:
Vlasta.tripovic[a]gmail.com
(znak [a] zamijenite sa znakom @)

Informacije za turiste

turisti

Preuzmite dokument: tourist-info.pdf

Sport i rekreacija

Rehabilitacija sportašaPročitajte o učestalosti sportskih ozljeda i faktorima rizika za nastanak ozljeda u sportu i rekreaciji!

više...

Pridružite nam se u rekreativnom vježbanju!

Naš doprinos sportašima grada i Istre

Jelena VukovićU našoj ordinaciji su se rehabilitirali mnogi sportaši iz Istre i šire. Posebno smo ponosni što nesebično pomažemo u rehabilitaciji sportaša našega grada koji nisu u mogućnosti plaćati vrhunske programe rehabilitacije koji su im neophodni.

više...

Novosti

Od 15.-18.listopada ove godine u Poreču je vrlo uspješno organiziran XVII godišnji kongres Hrvatskog reumatološkog društva sa oko 400 sudionika reumatologa,medicinskih sestra, fizioterapeuta iz Hrvatske i inozemstva. Kongres se bavio s dvije velike teme Osteoartritis, kao bolest današnjice i reumatske bolesti i malignomi. U okviru kongresa organiziran je i XXVI edukacijski tečaj Društva medicinskih sestra, tehničara i fizioterapeuta u reumatologiji i rehabilitaciji i edukacijski tečaj ultrazvučne dijagnostike koštano-mišićnog sustava.

Na kongresu su bili i predstavnici Udruga reumatskih bolesnika, a među njima i Hrvatske lige protiv reumatizma.
Kao posebnog gosta ističem profesora doktora Tore K. Kvien iz Norveške, istaknutog europskog reumatologa, koji je govorio norveškom pogledu na primjenu biosličnih lijekova u reumatologiji.

Hrvatska liga protiv reumatizma ogranak za Istarsku županiju obilježila je ove datume prigodnim predavanjem o Spondiloartritisima, u ponedjeljak, 12. listopada u Gradskoj knjižnici i čitaonici u Puli.

Izaberite program grupnih vježbi koji vam najviše odgovara

1. Grupa medicinske gimnastike za mlađu i stariju životnu dob

Za mlađu životnu dob:
Ponedjeljak / srijeda / petak ak 18:30-19:30
Ponedjeljak / srijeda / petak ak 19:30-20:30
Utorak / četvrtak  18:30-19:30
Utorak / četvrtak  19:30-20:30

Za stariju životnu dob:
Ponedjeljak / četvrtak  15:00-16:00
Utorak / petak  15:00-16:00

2. Grupne vježbe za bolesnika s Parkinsonovom bolesti

Ponedjeljak / petak  8:30-9:15

3. Grupne vježbe za djecu sa skoliozom i drugim posturalnim deformitetima

Ponedjeljak / četvrtak  17:15-18:00
Utorak / petak  17:15-18:00

4. Grupne vježbe za bolesnike s Multiplom sklerozom

Ponedjeljak / petak 9:30-10:15

5. Grupne vježbe za poboljšanje ravnoteže i stabilnosti

Utorak / četvrtak 9:30-10:15

Sve informacije možete dobiti na telefonima 052 223 863 i 091 3210 955,
svakoga radnoga dana od 8:00 do 21:00

Pročitajte više o medicinskoj gimnastici za mlađu i stariju dobnu skupinu, gimnastici za bolesnike s Parkinsonovom bolesti, vježbama za osobe s poteškpćama u održavanju stabilnosti i balansa tijela, te vježbama za skoliozu kod djece....

Hrvatska liga protiv reumatizma  Istarske županije  27. ožujka  organizirala je  u Dječjem vrtiću  Centar  radionicu Zdrave kosti. Kroz igru, vježbe i priču djecu se uči o  zdravom načinu prehrane i  važnosti   igranja  i bavljenja sportom na zraku za dobre i zdrave kosti. U razgovoru sa doktoricom djeca upoznaju dijelove  plastičnog kostura i ponavljaju naučeno. Na kraju se u svim grupama  bojankama  dočarava ista priča.

Radionicu   je organizirala Liga u okviru projekta „Prevencija rano otkrivanje i liječenje osteoporoze“ koji  podupire grad Pula i Dječji vrtići Pula. Ovom radionicom se Liga pridružuje brojnim manifestacijama koje grad Pula organizira povodom Svjetskog dana zdravlja kada se diljem svijeta organizirano  promovira zdravlje, zdrav način življenja i prevencija od bolesti.  

Od 16.do 22 . ožujka se obilježava Tjedan mozga tijekom kojeg se organiziralo niz stručnih predavanja o funkciji ljudskog mozga i očuvanju njegova zdravlja. Ovogodišnje teme su uloga i položaj neuroznanosti u društvu,utjecaj mozga na ljudsku komunikaciju i moždani udar. Naša ordinacija za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, koja ima tim za rehabilitaciju neuroloških bolesnika, se svake godine pridružuje ovim aktivnostima. Ove godine je tema posvećena novinama u rehabilitaciji nakon moždanog udara. Predavanje je održala doktorica Vlasta Urban Tripović, specijalistica za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu  u prostorijama Udruge za multiplu skelrozu, Keršovanijeva 35 19. ožujka 2015. godine.

Pročitajte više o moždanom udaru

Hrvatska liga protiv reumatizma  ogranak za Istarsku županije se predstavlja građanima i široj javnosti akcijom koja se organizira  u subotu 7. lipnja u sjedištu Lige od 09 do 11 sati.

Otvoreno savjetovalište za reumatske bolesnike  koje će voditi  specijalistica reumatolog, Vlasta Urban Tripović možete posjetiti  i pitate o svemu  vezanom za vaše reumatske  tegobe  i bolesti.

Edukacije vježbi za bolnu kralježnicu  vodit će viši fizioterapeuti. Posjetioci će  dobiti i pisane materijale u vidu priručnika i edukacijskih listića.

Ovu akciju Liga  provodi u suradnji s Uredom za udruge pri Vladi RH i u suradnji s regionalnim centrima podrške razvoju civilnog društva.

 

Diljem svijeta se 29. svibnja  obilježava Svjetski dan multiple skleroze. To je prilika  da se potakne svijest o bolesti od koje svi možemo oboljeti, i prilika  da osnažimo bolesnike kako bi  govorili  o svojim poteškoćama i potrebama apelirajući  na sve one koje tim bolesnicima mogu pomoći.

Od ove bolesti u svijetu boluje preko 2 milijuna ljudi  zbog čega postaje  globalni problem posebice zbog činjenice da  se bolest javlja u mlađoj životnoj dobi između 20. i 50. godine života.

Ove godine  se naša ordinacija u suradnji s Udrugom za multiplu sklerozu  iz Pule pridružuje  obilježavanju   ovog dana  promocijom  vježbi za savladavanje  poteškoća u održavanju  ravnoteže tijela  u pokretu i stajanju. U četvrtak, 29. svibnja od 9-10 sati  u Ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju   dr. Vlaste Urban Tripović na Vidikovcu, Heningerova 2, organiziramo besplatnu edukaciju vježbi  koje možete  raditi  kod kuće.

Multipla  skleroza je autoimuna bolest  koja pogađa središnji živčani sustav i često dovodi do slabosti u rukama i nogama, ukočenosti, drhtanja i otežanog održavanja ravnoteže tijela zbog čega i jednostavni  zadaci u aktivnostima dnevnog života predstavljaju izazov. Održavanje ravnoteže i uspravni položaj tijela  su automatske radnje  u koje su uključeni mišići i mozak. Kod ovih poremećaja svaku od tih aktivnosti treba promišljati i nanovo učiti što je i cilj ovih edukacija.

Vježbanjem kod kuće možete pomoći  snažnosti i stabilnosti mišića. Sigurnost  kod ovih vježbi   može biti problem te ih uvijek morate raditi  pod nadzorom člana obitelji  ili se možete koristiti  okolnim predmetima u kući.
Isto tako možete razmisliti  i o vježbama u grupi ili s educiranim fizioterapeutom , ali je nužno  svakodnevno vježbanje, koje mora biti dozirano, bez  većih napora  i prilagođenu stupnju  oštećenja.
Na našoj  edukacijskoj  radionici  možete koristit iskustvo terapeuta  koji radi s neurološkim bolesnicima, savladati  program koji možete raditi  svakodnevno u kući i uz pomoć naših uputa u pisanom obliku. 

Kontakt  telefon  052 210 955  od 8 do 20 sati

 

9.-11. svibnja 2014.

PETREČANE- ZADAR , Nefrološko-reumatološki vikend

Hrvatsko društvo za nefrologiju, dijalizu i transplantaciju i Hrvatsko reumatološko  društvo  Hrvatskog liječničkog zbora  organizira zajednički simpozij  pod nazivnom Nefrološko-reumatološki vikend. Multidisciplinarni  pristup liječenju  mnogih bolesti  je od presudne važnosti. Napretku reumatologije  pomažu i duge struke  među kojima je nefrologija  na važnomu mjestu. Stoga je upravo suradnja  stručnjaka  ove dvije struke  vrlo važna u razmjeni iskustava. Zbog svega navedenog, naša su dva stručna društva pokrenula  inicijativu  za zajedničkim simpozijem. U prvom dijelu simpozija  nefrolozi i reumatolozi  obradit će neka  važna poglavlja  iz područja dijagnostike  i liječenja glomerulskih bolesti, vaskulitisa, lupusnog nefritisa te raspraviti o mogućnostima liječenja  navedenih stanja  te mogućnostima za transplantaciju bubrega  u bolesnika  s tim bolestima. U drugom dijelu  simpozija  reumatolozi će na svojoj  tradicionalanoj Reumatološkoj akademiji  obraditi novine  u primjeni biološke terapije  i njenim komplikacijama u liječenju reumatoloških bolesnika.
Od strane naše ordinacije  na skupu će prisustvovati Vlasta Urban Tripović.

5. - 30. svibnja 2014

Buzet: Mjesec dana  mjerenja mineralne gustoće  u Domu zdravlja Buzet.

Aktivnosti  provodi  Hrvatska liga protiv reumatizma  u okviru projekta "Prevencija, rano otkrivanje i liječenje osteoporoze".
Mjerenje se obavlja  u Specijalističkoj fizijatrijskoj ordinaciji  Doma zdravlja Buzet svakoga radnoga dana od 15-18 sati. Upisi na telefon 0992613308  do 07 do 14 sati. Nalaze će ispitanici  dobiti kod svojeg liječnika s preporukom specijalistice Vlaste Urban Tripović o daljem liječenju i dijagnostici.

Tijekom akcije , za sve bolesnike je  omogućen i besplatni pregled u Ordinaciji za fizikalnu i rehabilitacijsku medicinu  i reumatologiju u sjedištu Lige u Puli, Heningerova 2, s prethodnim upisom na broj telefona 210 955. Pregledi se obavljaju srijedom od 8 do 10 sati  gdje će obrađeni bolesnici dobiti konačni prijedlog o liječenju, upute o vježbama , ishrani i preporučenim kontrolama. Ovim novinama u projektu  nastojimo omogućiti brzu dijagnostiku i liječenje osteoporoze,  a time želimo  smanjiti broj osteoporotičnih prijeloma i njihove posljedice. 

osteoporoaz 1

Siječanj i veljača 2014. godine

Tiskana dva priručnika za bolesnike Diskus hernija kralježnice i  Fibromijalgija. Priručnike možete preuzeti na stranici Reumatologija.

13. ožujka 2014.

Obilježen Tjedan mozga

U radio emisiji Stetoskop  Radio Pule sudjelovali su doktorica Radolović Prenc, neurolog i Vlasta Urban Tripović, reumatolog, a tema je bila mozak i bol.

Od 1977. godine se obilježava Svjetski dan Parkinsonove bolesti, 11. travnja, na dan rođenja liječnika Jamesa Parkinsona  koji je prvi opisao bolest te je po njemu i nazvana. Više od 30  organizacija i udruga diljem svijeta se toga dana ujedinjuju u aktivnostima s ciljem podizanja svijesti o bolesti i  poticanja inicijativa  za dalja istraživanja  uzroka i liječenja ove bolesti. Događaj je sponzoriran od Svjetske zdravstvene organizacija ali i od mnogih poznatih ličenosti u povijesti i sadašnjosti kao što su bili papa Ivan Pavo II, Muhammad Ali  i drugi.
Ove godine se organizira šira akcija  pod nazivom  "Svatko može dobiti Parkinsonovu bolest" s ciljem boljeg shvaćanja i prihvaćanja ove bolesti koja može pogoditi svakog od nas, a posljedice osjeća cijela obitelj, prijatelji i šira zajednica.

I naša ordinacija se na simboličan način, pridružuje ovim aktivnostima. U ordinaciji  za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju,  Heningerova 2  na Vidikovcu u  Puli, u petak, 11. travnja organizirane su besplatne vježbe za edukciju bolesnika s Parkinsonovom bolesti i sličnim stanjima, kao što su krutost mišića, drhtanje i otežano kretanje. Vježbe su pokazivali educirani viši fizioterapeuti, a svaki sudionik dobio je i pismeni naputak o vježbama  za kod kuće. U istom terminu otvoreno je i savjetovalište kojeg vodi doktorica Vlasta Urban Tripović, specijalistica rehabilitacijske medicine, gdje bolesnici mogu dobiti informaciju o ovoj bolesti, a posebice o fizikalnim procedurama koje se primjenjuju i načinu na koji djeluju. Iskustvo kojeg imamo s grupnim vježbama  za bolesnike s Parkinsonovom bolesti pokazuje da  su specifične vježbe ključne u  procesu osposobljavanja  bolesnika kako bi što dulje ostali aktivni. Ta naša iskustva želimo podijeliti s bolesnicima i članovima njihovih obitelji.

Hrvatska liga protiv reumatizma ogranak za Istarsku županiju povodom Svjetskog dana kralježnice, u subotu,12.10. organizira cjelodnevna događanja u sjedištu Lige u Puli, Heiningerova 2.
Program se organizira od 10 do 17 sati i obuhvaća:

 • edukaciju o vježbama za kralježnicu za žene i muškarce, mlađe i starije dobne skupine
 • savjetovalište specijalistice fizijatra reumatologa doktorice Vlaste Urban Tripović
 • zabavne igre
 • masaže

Dođite s nalazima, pitajte o svojim tegobama s kralježnicom, naučite vježbe, igrajte s nama pitalica i odgovore, uspravite vaše tijelo s programom vježbi od samo 3 minute.
Informacije i obavezni upisi na telefon 091 761 02 92.

U održavanju stabilnosti i balansa tijela u aktivnostima kao što su ustajanje, hodanje, okreti sudjeluju mnogi sustavi našeg tijela koji starenjem gube svoje funkcije. Na sreću, neke od njih možemo potaknuti na ponovno učenje i poboljšati njihove funkcije.

Ako imate poteškoće sa stabilnosti i održavanju balansa tijela dođite na program edukacije za žene i muškarce koji traje 10 dana.
Program uključuje

 1. Svakodnevno vježbanje, u manjim grupama, pod vodstvom fizioterapeuta 45 minuta / 10 puta (utorkom i četvrtkom od 9:30 do 10:15 sati).
 2. Edukacija vježbi za kod kuće
 3. Testiranje na početku i na kraju programa od 10 dana.
 4. Cijena 200,00 kuna za 10 dana.

Za upis i informacije javite se na naš telefon: +385 (0)52 210 955.

Program obuhvaća

 1. Besplatni pregled specijalistice fizijatra i određivanje vrste skolioze.
 2. Dvaput tjedno vježbe od 10  do 11 sati.
 3. Mjesec dana 200,00 kuna

Vježbe će se obavljati u manjim grupama do 7 sudionika zbog individualnog pristupa vježbama.
Za sve informacije možete se javiti od 8 do 21 sat na telefon 210 955 ili na mobitel 091 22 10 955.

Stranica 4 od 4

NOVOST !

POSEBNE POGODNOSTI

 • Ako imate karton i pregled specijaliste fizijatra i trebate čekati dulje od 30 dana, kod nas možete odmah dobiti predloženu fizikalnu terapiju s optimalnim trajanjem svake od procedura prema našem cjeniku.
 • Ako ponovite fizikalnu terapiju u razdoblju unutar 6 mjeseci od zadnje fizikalne terapije ostvarujete popust od 30%.
 • Ako u jednom duljem vremenskom razdoblju dolazite na individualne vježbe s terapeutom ili dolazite na masažu svaki trinaesti tretman vam je besplatan.
 • Vaše račune možete plaćati svim vrstama kartica. Ako plaćate putem kartica PBZ i American Expressa možete plaćati do 6 rata bez kamata.

HRLP

U našoj ordinaciji je sjedište Hrvatske liga protiv reumatizma ogranak za  Istarsku županiju (HLPR). Udruga  je utemeljena  1998. godine i vodi je doktorica Vlasta Urban Tripović. Okuplja preko 3000 članove iz cijele Istarske županije. Svojim brojnim aktivnostima promovira bolje zdravlje i skrb  za reumatske bolesnike . Surađuje sa brojnim udrugama i institucijama što predstavlja  doprinos  naše  ordinacije široj zajednici. Sve aktivnosti u Ligi su volonterske, a za korisnik besplatne

Plan i program rada Skupštine HRLP za Istarsku županiju (pptx)

Skupština HRLP za Istarsku županiju, 2018. godine (pptx)

više...

KLUB REUMATIČARA

TESTIRAJTE SE!

OSIGURANJA

Osiguravateljske kuće koje pružaju usluge  izvanstandardnog zdravstvenog  osiguranja:

Croatia osiguranje logoGrawe osiguranje logoUniqa osiguranje logoTriglav osiguranje logoWiener osiguranje logo

Copyright 2012. - Ordinacija za fizikalnu medicinu, reumatologiju i rehabilitaciju Dr. Vlasta Urban Tripović